INVOLIO

Investment Insights

Thứ 211202017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Thị Trường Tin Thị Trường Chứng Khoán NHNN: Ông Lý Xuân Hải đã có những sai phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra

NHNN: Ông Lý Xuân Hải đã có những sai phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra

Căn cứ đề nghị của HĐQT ACB và những sai phạm của ông Lý Xuân Hải được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, NHNN đã chấp thuận việc bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn làm TGĐ ACB.

Ngày 23/8/2012, ông Lý Xuân Hải đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (đồng thời từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT) Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu vì lý do cá nhân, cùng ngày Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu đã chấp thuận.

Ngày 23/8/2012, Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu đã có văn bản số 6743/CV-HĐQT.12 trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn Phó Tổng Giám đốc thường trực đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu và những sai phạm của ông Lý Xuân Hải đã được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra; căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 5378/NHNN-TTGSNH ngày 23/8/2012, chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn làm Tổng Giám đốc thay ông Lý Xuân Hải để điều hành hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu.
Ngân hàng Nhà nước đã có mọi phương án cần thiết để hỗ trợ thanh khoản cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời việc chi trả tiền gửi của người gửi tiền, đảm bảo hoạt động bình thường của Ngân hàng này.