INVOLIO

Investment Insights

Thứ 211202017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Thị Trường Tin Thị Trường Tiền Tệ NHNN: Chỉ còn 29,1% các khoản vay cũ có lãi suất trên 15%

NHNN: Chỉ còn 29,1% các khoản vay cũ có lãi suất trên 15%

Tính đến 2/8, các khoản vay lãi suất dưới 10% chiếm 3,4%, lãi 10 - 13% chiếm 18,5%, mức lãi 13 - 15% chiếm 49,1%.

Ngày 7/7/2012, tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng trong 6 tháng đầu năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đề nghị các tổ chức tín dụng rà soát và điều chỉnh giảm lãi suất của các khoản vay cũ về mức tối đa 15%/năm trên cơ sở khả năng tài chính.

Đến ngày 2/8/2012, tất cả các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước và NHTM cổ phần đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi nhánh trong toàn hệ thống công bố điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các hợp đồng tín dụng cũ xuống tối đa là 15%/năm.

Theo số liệu đến ngày 27/7/2012, tổng hợp sơ bộ của 35 tổ chức tín dụng, chiếm thị phần 70% tín dụng toàn hệ thống, tỷ trọng dư nợ cho vay với lãi suất trên 15%/năm là 32,8%, giảm khoảng 50% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012 (65,3%).

Đến ngày 2/8/2012 đã có báo cáo của 69 tổ chức tín dụng (05 NHTM nhà nước, 27 NHTM cổ phần, 25 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 12 công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính) chiếm thị phần tín dụng 90%.

Theo đó, dư nợ cho vay bằng VND đối với các khoản vay có mức lãi suất dưới 10% chiếm tỷ trọng 3,4%, mức lãi suất từ 10%/năm đến 13%/năm chiếm tỷ trọng 18,5%, mức lãi suất trên 13%/năm đến 15%/năm chiếm tỷ trọng 49,1%, mức lãi suất trên 15%/năm chiếm tỷ trọng là 29,1% (giảm khoảng 60% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012).

Trong đó, lãi suất giảm mạnh nhất ở nhóm 5 NHTMNN (có tỷ trọng dư nợ cho vay với mức lãi suất trên 15%/năm là 6,9%), giảm 87% so với tỷ trọng dư nợ cho vay trước ngày 15/7/2012 (61%).