INVOLIO

Investment Insights

Thứ 611242017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Công Nghệ Công ty mẹ SAM lỗ 9 tháng gần 131 tỷ đồng

Công ty mẹ SAM lỗ 9 tháng gần 131 tỷ đồng

alt
SAM 9 thang

Riêng quý III công ty lỗ gần 6 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và phát triển Sacom, mã SAM, thông báo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011.

Doanh thu thuần quý III tăng 9% so với cùng kỳ 2010, đạt 207,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tỷ trọng giá vốn trên doanh thu tăng mạnh từ 85% lên 94% nên lợi nhuận gộp giảm tới 61% so với cùng kỳ, đạt 11,5 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính tiếp tục lỗ hơn 10 tỷ đồng sau khi quý II lỗ gần 98 tỷ đồng do trích lập dự phòng giảm giá. Cùng kỳ năm trước, hoạt động này lãi 27 tỷ đồng.

Trừ các chi phí liên quan, công ty lỗ thuần gần 7 tỷ đồng trong quý III và lỗ sau thuế gần 6 tỷ đồng. Quý II, công ty mẹ lỗ 100 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 493,2 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ 2010 và hoàn thành 41% kế hoạch năm. Lỗ sau thuế 9 tháng gần 131 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi cùng kỳ là 128,6 tỷ đồng. Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 232 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011

Đơn vị: tỷ đồng

Theo DVT