INVOLIO

Investment Insights

Thứ 611242017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Công Nghệ FPT: 8 tháng lãi 1.579 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái

FPT: 8 tháng lãi 1.579 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái

alt

Lợi nhuận tháng 08/2011 đạt gần 232 tỷ đồng, đưa tổng lợi nhuận của 8 tháng đầu năm đạt trên 1.579 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ.

Kết thúc 8 tháng 2011, Tập đoàn FPT (FPT ) đạt được kết quả kinh doanh được cho là hoàn thành kế hoạch đề ra. Doanh thu toàn Tập đoàn trong tháng 8 đạt trên 2.271 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu 8 tháng đầu năm lên trên 16.146 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 100,1% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận tháng 08/2011 cũng đạt gần 232 tỷ đồng, đưa tổng lợi nhuận của 8 tháng đầu năm đạt trên 1.579 tỷ đồng, hoàn thành 102,4% kế hoạch đề ra và tăng 15,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ sau 8 tháng đầu năm tăng trưởng 19,9%, đạt trên 1.023 tỷ đồng và hoàn thành 110,3% kế hoạch. Sau 8 tháng, lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt gần 4.800 đồng.

Theo FPT