INVOLIO

Investment Insights

Thứ 611242017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Công Nghệ FPT : 6 tháng đầu năm 2011 lãi 1.204 tỷ đồng, tăng trưởng 11%

FPT : 6 tháng đầu năm 2011 lãi 1.204 tỷ đồng, tăng trưởng 11%

alt

Công ty cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT) công bố kết quả kinh doan 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, doanh thu đạt gần 12.190 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2010 và vượt kế hoạch đề ra 6 tháng đầu năm. Lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn sau 6 tháng đạt 1.204 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức trên 712 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt 3.682 đồng

Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tái cấu trúc, FPT đã nhanh chóng triển khai chiến lược OneFPT trong đó đã tiến hành rà soát và điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 từ mức tăng trưởng 20% lên 30%. Với kế hoạch mới, tính đến hết 6 tháng đầu năm, FPT đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2011.

Kết thúc nửa đầu năm 2011, các mảng kinh doanh phần mềm, viễn thông và đào tạo vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định. Các lĩnh vực kinh doanh khác đều đạt kết quả khả quan và có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tốt.

Mảng viễn thông: Doanh thu của Công ty Viễn thông FPT (FPT Telecom) đạt 1.556 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 49% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 382 tỷ, hoàn thành 49% kế hoạch năm.

Lĩnh vực tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ tin học: 6 tháng đầu năm, Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) đạt doanh số 1.610 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 38% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 201 tỷ đồng.

Lĩnh vực xuất khẩu phần mềm: Công ty Phần mềm FPT (FPT Software) sau 6 tháng đạt mức doanh thu trên 586 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 45% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 157 tỷ đồng, hoàn thành 122% kế hoạch đề ra và đạt được 53% kế hoạch năm.

Lĩnh vực phân phối và sản xuất các sản phẩm công nghệ: Công ty Thương mại FPT (FPT Trading) đạt mức doanh thu ấn tượng 8.118 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 47% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của FPT Trading đạt 107% so với kế hoạch đề ra, ở mức 279 tỷ đồng và hoàn thành 52% kế hoạch năm.

Mảng Giáo dục: Công ty Giáo dục FPT (FPT Education) đạt mức tăng trưởng tốt. FPT Education tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng tại Hòa Lạc và Đà Nẵng.

Với kết quả kinh doanh khả quan cả về doanh thu và lợi nhuận trong nửa đầu năm 2011, cùng đường lối chiến lược OneFPT mới đang được triển khai, FPT kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng cao trong năm 2011.

Theo FPT