INVOLIO

Investment Insights

thứ 711252017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Xây Dựng - Bất Động Sản QCG: Lỗ hợp nhất 3 quý liên tiếp, tồn kho 3,350 tỷ đồng

QCG: Lỗ hợp nhất 3 quý liên tiếp, tồn kho 3,350 tỷ đồng

alt

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2012, CTCP Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG) tiếp tục bị lỗ 3.8 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã lỗ liên tiếp 3 quý tính từ quý 3/2011 với mức lỗ tổng cộng lên tới 134 tỷ đồng. Hàng tồn kho hết quý 1 khoảng 3,350 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu thuần của QCG tăng mạnh gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 88 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tăng giá vốn lớn hơn nhiều so với doanh thu nên lợi nhuận gộp của QCG bị sụt giảm 26%, chỉ còn 9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của QCG giảm mạnh trong khi chi phí tài chính cao gấp 4.7 lần. Đặc biệt, trong quý 1/2012, QCG không có thu nhập từ việc thanh lý các khoản đầu tư, trong khi khoản này tại cùng kỳ năm trước là 37 tỷ đồng. Do đó, khoản lỗ từ hoạt động tài chính trong quý 1/2012 lên đến 20 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác tăng vọt lên 11.5 tỷ đồng nhưng vẫn không thể bù đắp cho khoản lỗ từ hoạt động tài chính.

Kết quả là trong quý 1/2012, QCG bị lỗ 3.8 tỷ đồng. Đây là quý thứ ba liên tiếp doanh nghiệp này bị lỗ với tổng mức lỗ 133.9 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt đầu tư của QCG bị âm 37 tỷ. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động tài chính tăng 5.8 tỷ, trong đó có sự đóng góp của 15 tỷ đồng tiền vay ngắn và dài hạn, còn 9 tỷ đồng QCG phải chi ra để trả nợ gốc vay.

Trong 3 tháng đầu năm, lượng tiền lưu chuyển thuần bị âm 7 tỷ đồng, tương đương mức giảm khoản tiền và tương đương tiền về mức 9.5 tỷ đồng. Các khoản phải thu khác bị giảm 260 tỷ đồng xuống còn 401 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của QCG tăng 88 tỷ lên mức 3,350 tỷ đồng, trong đó bất động sản dở dang chiếm 3,075 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tài sản của QCG vẫn bị giảm 34 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2011 và còn 5,463 tỷ đồng.

Theo VietStock