INVOLIO

Investment Insights

Thứ 411222017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Xây Dựng - Bất Động Sản HBC: 1/6 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 20%, bằng CP tỷ lệ 20% và thưởng tỷ lệ 1:1

HBC: 1/6 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 20%, bằng CP tỷ lệ 20% và thưởng tỷ lệ 1:1

alt

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (HBC)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/6/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012

1/ Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011:

+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

+ Thời gian thực hiện: 10/07/2012.

2/ Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011:

+ Tỷ lệ thực hiện: 20% (tương đương 100:20, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ bị hủy bỏ.

3/Thưởng cổ phiếu:

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

+ Địa điểm thực hiện:

a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại Phòng Tài chính - Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.

Theo VSD