INVOLIO

Investment Insights

Thứ 611242017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Xây Dựng - Bất Động Sản SJS: Thoát lỗ quý I nhờ hoàn nhập dự phòng 23 tỷ đồng

SJS: Thoát lỗ quý I nhờ hoàn nhập dự phòng 23 tỷ đồng

alt

SJS hiện còn 571 tỷ đồng đầu tư dài hạn với giá trị dự phòng hơn 70 tỷ.

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SJS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2012.

Doanh thu trong kỳ đạt 24,6 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn tăng mạnh từ 10,3 tỷ lên 28,1 tỷ trong quý I khiến SJS bị lỗ 3,5 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 806 triệu và 13,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh đạt 6,7 tỷ đồng nhờ việc hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 23 tỷ đồng và công ty chỉ phải trả 143 triệu tiền lãi trong kỳ.

Về các khoản đầu tư tài chính dài hạn, SJS hiện đang đầu tư 118 tỷ vào các công ty liên kết liên doanh và 453,9 tỷ đầu tư dài hạn khác. Sau khi hoàn nhập một phần trong quý I, số dự phòng còn lại là 70 tỷ đồng.

Về các khoản nợ, SJS hiện đang vay ngắn hạn 212 tỷ, lớn nhất là khoản vay 200 tỷ Maritime Bank CN Đống Đa, và 1.748 tỷ vay dài hạn, trong đó chủ yếu là 3 khoản trái phiếu phát hành cho Maritime Bank (500 tỷ), Techcombank (700 tỷ) có thời hạn 3 năm và CTCP QLQ SME (500 tỷ) có thời hạn 1 năm.

Lợi nhuận sau thuế của SJS đạt 6,5 tỷ và lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 5,2 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái SJS chỉ lãi 927 triệu và cả năm lỗ 82 tỷ đồng.

Theo TTVN