INVOLIO

Investment Insights

thứ 711252017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Xây Dựng - Bất Động Sản ASM: Hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 800 tỷ đồng

ASM: Hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 800 tỷ đồng

alt

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã ASM - HOSE) vừa thông báo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Cụ thể, tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 với một số chỉ tiêu chính: Doanh thu thuần đạt 873,61 tỷ đồng, tăng 57,92% so với năm 2010 và đạt 98,92% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 66,49 tỷ đồng, bằng 42,33% năm 2010 và đạt 32,68% kế hoạch đề ra.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, công ty sẽ trích 2% lợi nhuận sau thuế cho quỹ đầu tư phát triển, trích 2% cho quỹ dự phòng tài chính và 2% cho quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, chi trả cổ tức với tỷ lệ 18%, thời gian thực hiện dự kiến vào quý 3/2012.

Đại hội cũng đã hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng mà Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, Đại hội đã thông qua mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.310,42 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 130,44 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức chia dự kiến 20%.

Theo NDHMoney