INVOLIO

Investment Insights

Thứ 311212017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Sản Xuất TCM: Lỗ ròng 14 tỷ đồng quý I năm 2012

TCM: Lỗ ròng 14 tỷ đồng quý I năm 2012

alt

Giá vốn hàng bán tăng cao dẫn đến lãi gộp quý I còn 29,95 tỷ đồng, giảm mạnh so với 152 tỷ đồng cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I năm 2012.

Doanh thu thuần giảm 92 tỷ đồng còn 538,45 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng cao dẫn đến lãi gộp quý I còn 29,95 tỷ đồng, giảm mạnh so với 152 tỷ đồng cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đạt 2,6 tỷ đồng, bằng hơn 1/10 cùng kỳ.

TCM lỗ thuần 17 tỷ đồng nhưng nhờ 1,31 tỷ đồng lợi nhuận khác và 1,87 tỷ đồng lãi liên doanh, liên kết nên lỗ sau thuế 13,89 tỷ đồng trong đó phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 14,06 tỷ đồng. Cùng kỳ TCM lãi 73,21 tỷ đồng.

Theo HSX