INVOLIO

Investment Insights

Thứ 411222017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Sản Xuất DPM: Lãi ròng 924,5 tỷ đồng quý I

DPM: Lãi ròng 924,5 tỷ đồng quý I

alt

EPS quý I đạt 2.448 đồng.

Tổng Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2012.

DPM lãi sau thuế 937 tỷ đồng quý I năm 2012, tăng 46,1% so với cùng kỳ năm 2011 trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 924,5 tỷ đồng. EPS quý I đạt 2.448 đồng. Chi phí lãi vay quý I năm 2012 chỉ vỏn vẹn 181 triệu đồng.

Dư tiền cuối quý I năm 2012 của DPM đạt 4.090 tỷ đồng, giảm 1.530 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Dư hàng tồn kho tăng từ 944 tỷ đồng lên 1.160 tỷ đồng.

Tổng nợ/ tổng tài sản của DPM ở mức thấp trên thị trường. Tại thời điểm kết thúc quý I, DPM có dư nợ phải trả của DPM là 883 tỷ đồng trong đó chủ yếu là khoản tín dụng của người bán, tổng tài sản 9.295 tỷ đồng. Tỷ lệ D/A chỉ 9,5%.

Tăng trưởng lợi nhuận ròng của DPM hơn 2 năm qua

Theo HSX