INVOLIO

Investment Insights

Thứ 311212017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Sản Xuất DPM: Thanh toán 25% cổ tức đợt 2/2011

DPM: Thanh toán 25% cổ tức đợt 2/2011

alt

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã DPM - HOSE) vừa thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2/2011.

Cụ thể, 18/5 là ngày đăng ký cuối cùng và ngày 11/6, DPM sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2/2011 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán công ty, địa chỉ tại lầu 9 tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Được biết, doanh thu bán hàng và cũng cấp dịch vụ quý 1 vừa qua của DPM đạt 2.653,3 tỷ đồng, lợi nhuận thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.145 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 136,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.063 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty đạt 1.065,1 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp DPM đạt 961,26 tỷ đồng.

Được biết quý 1/2011, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của DPM đạt 1.538,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 568,45 tỷ đồng.

Theo NDHMoney