INVOLIO

Investment Insights

thứ 711252017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Sản Xuất REE ước lãi 333 tỷ đồng quý 1, gần ½ kế hoạch năm

REE ước lãi 333 tỷ đồng quý 1, gần ½ kế hoạch năm

alt

Kết thúc quý 1/2012, CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) ước đạt lợi nhuận trước thuế 333 tỷ đồng, bằng 45.62% so với kế hoạch cả năm là 730 tỷ đồng.

Cụ thể, REE ước đạt doanh thu thuần 527.44 tỷ đồng, bằng 23.09% kế hoạch cả năm (2,284 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế là 333 tỷ đồng, bằng 45.62% kế hoạch.

Kết quả này chưa bao gồm các công ty liên doanh, liên kết.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 của REE, từng có cổ đông đưa ra ý kiến rằng HĐQT đã đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2012 khá khiêm tốn so với tình hình công ty trong năm nay và đề nghị tăng cao hơn nhưng đã không được chấp thuận.

Đại hội năm nay cũng chỉ đề ra mức cổ tức 16%, thậm chí HĐQT còn đưa ra mức biến thiên từ 0 – 16% khiến nhiều cổ đông bức xúc.

Theo VietStock