INVOLIO

Investment Insights

Thứ 411222017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Sản Xuất HPG: 19/03 giao dịch bổ sung hơn 31 triệu cp

HPG: 19/03 giao dịch bổ sung hơn 31 triệu cp

alt

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) như sau:

* Số lượng : 31,361,348 cổ phiếu (Ba mươi mốt triệu ba trăm sáu mươi mốt nghìn ba trăm bốn mươi tám cổ phiếu)

* Đây là số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo Thông báo số 08/2012/TB-SGDHCM ngày 09/01/2012.

* Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 313,613,480,000 đồng (Ba trăm mười ba tỷ sáu trăm mười ba triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

* Ngày niêm yết có hiệu lực: 09/03/2012

* Ngày chính thức giao dịch: 19/03/2012

Theo HOSE