INVOLIO

Investment Insights

Thứ 611242017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Sản Xuất VIS: Đại hội cổ đông sẽ thông qua việc sáp nhập công ty

VIS: Đại hội cổ đông sẽ thông qua việc sáp nhập công ty

alt

Ngày 7/2/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã VIS - HOSE).

Cụ thể, ngày 13/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 15/2 là thời hạn đăng ký cuối cùng và dự kiến ngày 29/3, VIS sẽ thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường công ty, KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012; báo cáo kiểm toán năm 2011 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012; báo cáo của Ban kiểm soát.

Đồng thời, bàn về việc sáp nhập Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà vào Công ty Cổ phần Thép Việt Ý.

Theo NDHMoney