INVOLIO

Investment Insights

Thứ 411222017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Sản Xuất DPM: Công ty mẹ lãi lớn 3.120 tỷ đồng năm 2011

DPM: Công ty mẹ lãi lớn 3.120 tỷ đồng năm 2011

alt

Dư tiền và tương đương tiền cuối năm 2011 của DPM đạt 3.634 tỷ đồng, tăng gần 800 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Tổng Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2011 của công ty mẹ.

Doanh thu thuần quý IV đạt 2122,79 tỷ đồng, tăng 69,17% so với cùng kỳ và tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu chỉ 44,67% trong khi cùng kỳ là 51,37% nên lợi nhuận gộp quý IV đạt 1.174,64 tỷ đồng, tăng 92,47% so với cùng kỳ.

LNST của riêng quý IV đạt 932,71 tỷ đồng, gấp đôi mức 461,23 tỷ đồng quý IV/2010 nâng LNST lũy kế năm 2011 lên 3.120 tỷ đồng, tăng 91,09% so với cùng kỳ.

Dư tiền và tương đương tiền cuối năm 2011 của DPM đạt 3.634 tỷ đồng, tăng gần 800 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Theo HOSE