INVOLIO

Investment Insights

Thứ 411222017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Sản Xuất TCM: Công ty mẹ lỗ 17,27 tỷ đồng quý IV

TCM: Công ty mẹ lỗ 17,27 tỷ đồng quý IV

alt

Lũy kế năm 2011, công ty mẹ TCM lãi 109,12 tỷ đồng tỷ đồng, giảm 36,9% so với cùng kỳ. EPS đạt 2.445 đồng.

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2011 của công ty mẹ.

Riêng quý IV, TCM lỗ 17,27 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010, công ty lãi 74,74 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu thuần của công ty giảm 7,8% còn 469,44 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá vốn hang bán tăng mạnh nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 25,72 tỷ đồng, giảm 76,7% so với cùng kỳ năm 2010.

Hoạt động tài chính cũng chỉ mang lại cho công ty mẹ TCM 8,32 tỷ đồng doanh thu trong khi cùng kỳ nguồn thu từ mảng hoạt động này đạt 54,27 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2011, công ty mẹ TCM lãi 109,12 tỷ đồng tỷ đồng, giảm 36,9% so với cùng kỳ. EPS đạt 2.445 đồng.

Theo HSX