INVOLIO

Investment Insights

Thứ 211202017

Last updateThứ 2, 12 01 2015 11pm

Back Bạn đang ở: Home Ngành Tin Ngành Tài Chính Đã trích dự phòng khoảng 67.000 tỷ đồng xử lý nợ xấu ngân hàng

Đã trích dự phòng khoảng 67.000 tỷ đồng xử lý nợ xấu ngân hàng

Tại hội nghị ngành đang diễn ra sáng nay (7/7), Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 5/2012, tổng nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng chiếm 4,47% tổng dư nợ.

Đây là mức khá cao khi cuối năm 2011 mới ở mức 3,07%.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, 84% nợ xấu của hệ thống ngân hàng được đảm bảo bằng tài sản thế chấp và tổng giá trị của các tài sản thế chấp này bằng135% nợ xấu.

Đến cuối tháng 5/2012, các tổ chức tín dụng đã trích dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu được khoảng 67.000 tỷ đồng.